CÙNG BẠN KIẾN TẠO KHÔNG GIAN

Chào mừng bạn đã đến với website CND. CND luôn theo đuổi phong cách kiến trúc xanh, Không gian thoáng. Nếu bạn cũng yêu thích phong cách này, thì hãy cùng bắt tay với CND nào!

Archives

Thiết kế nhà hàng Gà Mộc tại TP Bắc Ninh

Posted on June 15, 2022 - By admin  - 0 Comments

Phối cảnh 3D thiết kế Kiến trúc + Nội thất Nhà hàng Gà Mộc tại TP Bắc Ninh:

Địa điểm: TP Bắc Ninh

Kích thước khu đất: 13 x 16 m

Diện tích sàn xây dựng: 250 m2

Công năng thiết kế: Nhà hàng 2 tầng

Đơn vị tư vấn: Kiến trúc CND

Thiết kế Nhà hàng Sông Quán – Quỳnh Lưu, Nghệ An

Posted on April 18, 2022 - By admin  - 0 Comments

Phối cảnh 3D thiết kế Kiến trúc + Nội thất Nhà hàng Sông Quán tại Quỳnh Lưu, Nghệ An:

Địa điểm: Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Kích thước khu đất: 1000 m2

Diện tích sàn xây dựng: 700 m2

Công năng thiết kế: Nhà hàng sân vườn view biển

Đơn vị tư vấn: Kiến trúc CND

Thiết kế quán cafe mộc mạc cho khách hàng tại Hà Tĩnh

Posted on April 18, 2022 - By admin  - 0 Comments

Phối cảnh 3D thiết kế Nội thất quán Cafe tại Hà Tĩnh:

Địa điểm: Hà Tĩnh

Kích thước khu đất: 300 m2

Diện tích sàn xây dựng: 250 m2

Đơn vị tư vấn: Kiến trúc CND

Thiết kế quán cafe sân vườn hơn 500 m2 tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Posted on April 18, 2022 - By admin  - 0 Comments

Phối cảnh 3D thiết kế Kiến trúc + Nội thất quán Cafe Mộc tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh:

Địa điểm: Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Kích thước khu đất: 800 m2

Diện tích sàn xây dựng: 500 m2

Công năng thiết kế: Quán cafe sân vườn

Đơn vị tư vấn: Kiến trúc CND

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG- 2

Posted on December 23, 2021 - By admin  - 0 Comments

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG- 2MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG- 2MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG- 2

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-4

Posted on December 23, 2021 - By admin  - 0 Comments

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-4

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-4

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-4

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-4

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-6

Posted on December 23, 2021 - By admin  - 0 Comments

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-6

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-6

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-6

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-6

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-8

Posted on December 23, 2021 - By admin  - 0 Comments

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-8

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-8

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-8

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-8

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-8

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG 1

Posted on December 23, 2021 - By admin  - 0 Comments

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-3

Posted on December 23, 2021 - By admin  - 0 Comments

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-3MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-3MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-3

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-5

Posted on December 23, 2021 - By admin  - 0 Comments

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-5

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-5

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-5

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-5

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-7

Posted on December 23, 2021 - By admin  - 0 Comments

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-7

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-7

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-7

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG-7

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG

Posted on December 23, 2021 - By admin  - 0 Comments

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG

MẪU QUÁN CÀ PHÊ – NHÀ HÀNG