CÙNG BẠN KIẾN TẠO KHÔNG GIAN

Chào mừng bạn đã đến với website CND. CND luôn theo đuổi phong cách kiến trúc xanh, Không gian thoáng. Nếu bạn cũng yêu thích phong cách này, thì hãy cùng bắt tay với CND nào!

Thiết kế văn phòng Công ty Công nghệ FGC

FGC là một công ty công nghệ, khi đến với CND, chủ đầu tư chia sẻ anh muốn có một không gian làm việc hiện đại, thể hiện được tinh thần công nghệ. Văn phòng được thiết kế theo hướng mở, nhưng phải tạo được tính kết nối, thuận lợi cho mọi người trao đổi công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG TY FGC:

 • 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛: Anh Huy
 • Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: TP Vinh, Nghệ An
 • 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: 130 m2
 • 𝐍𝐚̆𝐦 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡: 2019

 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1
 • slider 1