CÙNG BẠN KIẾN TẠO KHÔNG GIAN

Chào mừng bạn đã đến với website CND. CND luôn theo đuổi phong cách kiến trúc xanh, Không gian thoáng. Nếu bạn cũng yêu thích phong cách này, thì hãy cùng bắt tay với CND nào!

Tag Archives: office

Blog Kiến Trúc, Construction

5 tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam

Posted on January 13, 2018 - By thungan  - 0 Comments

Theo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, có 5 Tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam gồm Địa điểm bền vững; Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả; Chất lượng môi trường trong nhà; Kiến trúc tiên tiến, bản sắc; Tính xã hội, nhân văn bền vững.

Phương pháp đánh giá

Một công trình được công nhận đạt tiêu chí kiến trúc xanh phải được xét trên cả 5 tiêu chí kiến trúc do Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề xướng.

Các tiêu chí được phân loại A, B, C (Tốt, Đạt, không đạt), trong đó: A (Tốt) – Đạt tốt các tiêu chí; B (Đạt) – Đạt các tiêu chí và C (không đạt).

Công trình kiến trúc được công nhận kiến trúc xanh khi đạt 70% tiêu chí loại A, không có tiêu chí loại C.

 

(Theo Đ.O.V.N – Nguồn moitruong.com.vn)